Pierwszy krokiem na ścieżce
ku wielkości jest zwykle dobry plan