Calea către măreție începe,
de obicei, cu un plan excepțional